Do obsługi systemu wymagane są przeglądarki od wersji:
28.0.1500.95 10.0 10.0 9.80
Uruchom system pomimo niezgodnej wersji przeglądarki

Uruchamiając system w tej przeglądarce niektóre funkcjonalności mogą działać nieprawidłowo